GÓI CƯỚC PHẦN MỀM KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VNPT

THỜI GIAN SỬ DỤNG
SỐ LAO ĐỘNG
01 năm + tặng 6 tháng 02 năm + tặng 9 tháng 3 năm + tặng 12 tháng
Tổ chức 1-100 NLĐ 550.000đ 880.000đ 1.045.000đ
Tổ chức 101-1000 NLĐ 880.000đ 1.408.000đ 1.642.000đ
Tổ chức không giới hạn NLĐ 1.210.000đ 1.936.000đ 2.290.000đ

– Hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục đăng ký tham gia bhxh lần đầu (cấp mã đơn vị )
– Hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ kê khai BHXH
– Hotline tư vấn miễn phí và đăng ký dịch vụ 0911 092 999

Trân trọng !