GÓI CƯỚC PHẦN MỀM KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI EFY

THỜI GIAN SỬ DỤNG
SỐ LAO ĐỘNG
01 năm 02 năm 3 năm
Tổ chức 1-100 Lao động 590.000đ 980.000đ 1.280.000đ
Tổ chức >100 Lao động 1.500.000đ 2.400.000đ 2.700.000đ

– Hỗ trợ doanh nghiệp thủ tục đăng ký tham gia bhxh lần đầu (cấp mã đơn vị )
– Hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ kê khai BHXH
– Hotline tư vấn miễn phí và đăng ký dịch vụ 0911 092 999