Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ TRUYỀN THÔNG SỐ CA

ĐỐI VỚI THIẾT BỊ USB TOKEN CHỮ KÝ SỐ

Khi nhận thiết bị Token về, nếu có vấn đề hư hỏng thiết bị xảy ra, chúng tôi sẽ thu về kiểm tra tìm nguyên nhân:
– Nếu do lỗi phần kỹ thuật, TRUYỀN THÔNG SỐ CA sẽ cấp lại cho khách hàng thiết bị mới 100%
– Nếu là do khách hàng làm rơi, cháy, hoặc làm mất, trường hợp này sẽ không được đổi trả và khách hàng phải chịu phí mua token mới. Thời gian còn lại của chứng thư số trên Token sẽ được giữ nguyên và nạp lại trên thiết bị mới.
– Thiết bị chỉ được đổi trả khi Quý khách xuất trình hóa đơn dịch vụ.

ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN

Nếu thông tin hóa đơn xuất sai không đúng thỏa thuận ban đầu, TRUYỀN THÔNG SỐ CA sẽ làm biên bản hủy gửi Quý khách, đồng thời Quý khách ký xác nhận và chúng tôi xuất lại hóa đơn mới để gửi Quý khách.