Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 
Các nội dung thu thập thông tin cá nhân sẽ được TRUYỀN THÔNG SỐ CA thông báo cho khách hàng tại điều kiện sử dụng hoặc quy định dịch vụ của TRUYỀN THÔNG SỐ CA khi khách hàng đăng ký thành viên hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ của TRUYỀN THÔNG SỐ CA.
 
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website TRUYỀN THÔNG SỐ CA và các ứng dụng khác bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, mã số thuế cá nhân, mã số thuế, tên tổ chức, doanh nghiệp,… Đây là các thông tin mà TRUYỀN THÔNG SỐ CA cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để TRUYỀN THÔNG SỐ CA liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
 
Trong quá trình khách hàng tham gia tại website TRUYỀN THÔNG SỐ CA, Ban quản lý website chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng của thành viên, các thông tin về mật khẩu tài khoản thanh toán, mã số bảo mật CVC/CVV thẻ của thành viên (nếu có) sẽ không được lưu giữ.
 
TRUYỀN THÔNG SỐ CA cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, loại điện thoại, ngày, tổng số…) để gia tăng khả năng đáp ứng của website TRUYỀN THÔNG SỐ CA về phương diện các Trang và Dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên số điện thoại (tên) đăng ký, mật khẩu của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TRUYỀN THÔNG SỐ CA về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ số điện thoại (tên) và mật khẩu đăng ký của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 
Website TRUYỀN THÔNG SỐ CA sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến các khách hàng;
– Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website TRUYỀN THÔNG SỐ CA;
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;
– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại TRUYỀN THÔNG SỐ CA.
 
Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, website TRUYỀN THÔNG SỐ CA có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
 

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của TRUYỀN THÔNG SỐ CA theo thời hạn quy định của Luật Kế toán.
 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ TRUYỀN THÔNG SỐ CA
Địa chỉ: Số 35 ngõ 115 Giải Phóng, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0911.092.999
Email: info.truyenthongso@gmail.com
 

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 
– Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu TRUYỀN THÔNG SỐ CA thực hiện việc này tại các cửa hàng trực tiếp.
– Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba (03) đến Ban quản lý của Website TRUYỀN THÔNG SỐ CA. Khi tiếp nhận những phản hồi này, TRUYỀN THÔNG SỐ CA sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

 
Thông tin cá nhân của Thành viên trên website TRUYỀN THÔNG SỐ CA được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của TRUYỀN THÔNG SỐ CA, phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba (03) nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, TRUYỀN THÔNG SỐ CA sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng kiểm tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết.
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của Thành viên tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của TRUYỀN THÔNG SỐ CA.
– Ban quản lý TRUYỀN THÔNG SỐ CA yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý TRUYỀN THÔNG SỐ CA không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng (Thành viên) đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của – Thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng khi thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi

 
Khi phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng có quyền gửi email khiếu nại với các thông tin, chứng cứ liên quan đến việc này. TRUYỀN THÔNG SỐ CA cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng Khách hàng thống nhất phương án giải quyết.